โครงการทำความดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา16.00น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมตามโครงการทำความดีถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการเก็บขยะ ณ ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน และบริเวณท่าเทียบเรือท่าด่าน หลังจากน้ันได้ร่วมออกกำลังกายสร้างสุขภาพ ด้วยการเต้นแอโรบิคกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ อบต.เกาะปันหยี และ อสม. ต.เกาะปันหยี ณ ลานหน้าท่าเทียบเรือท่าด่าน