โครงการทำความดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา16.00น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมตามโครงการทำความดีถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการเก็บขยะ ณ ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน และบริเวณท่าเทียบเรือท่าด่าน หลังจากน้ันได้ร่วมออกกำลังกายสร้างสุขภาพ ด้วยการเต้นแอโรบิคกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ อบต.เกาะปันหยี และ อสม. ต.เกาะปันหยี ณ ลานหน้าท่าเทียบเรือท่าด่าน


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6