ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

 


 

วันที่ 27 ธันวาคม 2559  เวลา 14.00น. นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ตามที่รัฐบาลจะจัดทำงบประมาณเพิ่มเติมกลางปี พ.ศ.2560 จำนวน 100,000 ล้านบาท เพื่ิอยกระดับกลุ่มจังหวัดให้เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศตามรูปแบบแนวทางประชารัฐ ณ ห้องประชุมชั้น2 อาคารซิมบี้ ศาลากลางภูเก็ต โดยมีนางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุมด้วย