ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

 


 

วันที่ 27 ธันวาคม 2559  เวลา 14.00น. นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ตามที่รัฐบาลจะจัดทำงบประมาณเพิ่มเติมกลางปี พ.ศ.2560 จำนวน 100,000 ล้านบาท เพื่ิอยกระดับกลุ่มจังหวัดให้เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศตามรูปแบบแนวทางประชารัฐ ณ ห้องประชุมชั้น2 อาคารซิมบี้ ศาลากลางภูเก็ต โดยมีนางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุมด้วย


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6