ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมครั้งที่2

12  มกราคม 2560 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา มอบธารน้ำใจ ช่วยเหลือ แบ่งปัน ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมพื้นที่ภาคใต้คร้ังที่2  โดยนางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา มอบถุงยังชีพซึ่งบรรจุของใช้ที่จำเป็น  อาทิ น้ำดื่ม อาหารแห้ง ผ้าอ้อมสำเร็จรูป และยาสามัญประจำบ้าน โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา ทำการรับมอบสิ่งของบริจาคดังกล่าว ณ สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา