ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมครั้งที่2

12  มกราคม 2560 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา มอบธารน้ำใจ ช่วยเหลือ แบ่งปัน ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมพื้นที่ภาคใต้คร้ังที่2  โดยนางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา มอบถุงยังชีพซึ่งบรรจุของใช้ที่จำเป็น  อาทิ น้ำดื่ม อาหารแห้ง ผ้าอ้อมสำเร็จรูป และยาสามัญประจำบ้าน โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา ทำการรับมอบสิ่งของบริจาคดังกล่าว ณ สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6