พิธีบรรพชาอุปสมบท

17  มกราคม  2560 ข้าราชการสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบกำหนดสตมวาร(100 วัน) ณ วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา