รายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2559 จังหวัดพังงา

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล pdf ได้โดยการสแกนรูป QR Code ด้านล่าง


หรือดาวน์โหลดตามเอกสารแนบด้านล่างนี้