การประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

20  มกราคม 2560 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล( Video Conference) เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก และดินถล่มในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีพลเอกอนุพงศ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน ณ ห้องรับรองจังหวัดพังงา ซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยต้องทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวดเร็ว ไม่ซ้ำซ้อน และให้หน่วยงานราชการเตรียมการช่วยเหลือ เมื่อสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6