พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 18:00 น. นางสาวประไพ พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร(100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาการเปรียญ วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง โดยมีนายภัคพงค์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีและ พระเทพปัญญาโมลี รองเจ้าคณะภาค 17 เจ้าอาวาสวัดประชุมโยธี พระอารามหลวง ประธานคณะสงฆ์