โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด(จังหวัดเคลื่อนที่)จังหวัดพังงา

วันที่ 24 มกราคม 2560 นายคนอง  ดาวประดับ หัวฝ่ายปฏิบัติการสถิติ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่องรู้ภัยโลกออนไลน์ เคล็ดลับการจัดการสถิติ ข้อมูลผลของการสำรวจต่าง ๆ ฯลฯ  ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด (จังหวัดเคลื่อนที่)จังหวัดพังงา ณ โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยมีนายศรีพงศ์  บุตรงามดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน