โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด(จังหวัดเคลื่อนที่)จังหวัดพังงา

วันที่ 24 มกราคม 2560 นายคนอง  ดาวประดับ หัวฝ่ายปฏิบัติการสถิติ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่องรู้ภัยโลกออนไลน์ เคล็ดลับการจัดการสถิติ ข้อมูลผลของการสำรวจต่าง ๆ ฯลฯ  ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด (จังหวัดเคลื่อนที่)จังหวัดพังงา ณ โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยมีนายศรีพงศ์  บุตรงามดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6