พิธีเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนเฝ้าระวังและต่อต้านการทุจริต รุ่นที่1

25 มกราคม 2560 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนเฝ้าระวังและต่อต้านการทุจริต รุ่นที่1  โดยมีนายศรีพงศ์  บุตรงามดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน และมีตัวแทนภาคประชาชนจากอำเภอเมืองพังงาและอำเภอตะกั่วทุ่ง หมู่บ้านละ 2 คน เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมเต่าทอง โรงแรมบ่อแสนวิลล่าแอนด์สปา อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6