พิธีเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนเฝ้าระวังและต่อต้านการทุจริต รุ่นที่1

25 มกราคม 2560 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนเฝ้าระวังและต่อต้านการทุจริต รุ่นที่1  โดยมีนายศรีพงศ์  บุตรงามดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน และมีตัวแทนภาคประชาชนจากอำเภอเมืองพังงาและอำเภอตะกั่วทุ่ง หมู่บ้านละ 2 คน เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมเต่าทอง โรงแรมบ่อแสนวิลล่าแอนด์สปา อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา