ลงพื้นที่ภาคใต้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

วันที่ 15 มกราคม 2560 นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย หมู่ที่5 บ้านยูงงาม ตำบลท่าชี อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ให้การต้อนรับ พร้อมท้ังร่วมแจกถุงยังชีพในพื้นที่ดังกล่าวด้วย