ลงพื้นที่ภาคใต้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

วันที่ 15 มกราคม 2560 นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย หมู่ที่5 บ้านยูงงาม ตำบลท่าชี อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ให้การต้อนรับ พร้อมท้ังร่วมแจกถุงยังชีพในพื้นที่ดังกล่าวด้วย


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6