ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา และหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนในพื้นที่ เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6