สำนักงานสถิติแห่งชาติลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

เมื่อวันที่ 23-24 มกราคม  2560 นางนวลนภา ธนศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ นำคาราวานคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วยนางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ สิ่งของ น้ำดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้จัหงวัดสุราษฎร์ธานี