สำนักงานสถิติแห่งชาติลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

เมื่อวันที่ 23-24 มกราคม  2560 นางนวลนภา ธนศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ นำคาราวานคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วยนางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ สิ่งของ น้ำดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้จัหงวัดสุราษฎร์ธานี


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6