นายกรัฐมนตรีเดินทางตรวจเยี่ยมพื้นที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 26  มกราคม 2560 พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมี นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เข้าร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจ สปฉ.2 (การสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ณ กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (ส่วนหน้า) จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมนี้นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ได้รับมอบหมายจาก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ในการเข้าร่วมงานดังกล่าวคร้ังนี้ด้วย


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6