บริจาคสิ่งของเพื่อนำไปเป็นรางวัลสลากมัจฉากาชาด

วันที่ 31 มกราคม 2560 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าทื่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา นำสิ่งของเป็นพัดลมจำนวน 2 ตัว และหม้อหุงข้าว จำนวน 2 ใบ ไปบริจาคเพื่อนำไปเป็นรางวัลสลากมัจฉากาชาด ณ บริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นผู้รับมอบ