บริจาคสิ่งของเพื่อนำไปเป็นรางวัลสลากมัจฉากาชาด

วันที่ 31 มกราคม 2560 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าทื่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา นำสิ่งของเป็นพัดลมจำนวน 2 ตัว และหม้อหุงข้าว จำนวน 2 ใบ ไปบริจาคเพื่อนำไปเป็นรางวัลสลากมัจฉากาชาด ณ บริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นผู้รับมอบ


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6