ร่วมพิธีเปิดกีฬา "พิงกันเกมส์"

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานเอกชน และประชาชน ร่วมพิธีเปิดกีฬา"พิงกันเกมส์" การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ คร้ังที่45 คัดเลือกภาค 4 จังหวัดพังงา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-18 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งในปีนี้จังหวัดพังงาเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน ภายใต้คำขวัญ "แข่งขันด้วยน้ำใจ จุดประกายฝัน สู่ฝั่งอันดามัน มหัศจรรย์พิงกันเกมส์" โดยมีนายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี