การเดินแบบกิตติมศักดิ์ในงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมเดินแบบกิตติมศักดิ์ในงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2560 โดยมีนายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน