พิธีส่งมอบงานซ่อมและปรับปรุงอาคารเรียน

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 11.00น. นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ต้อนรับ พลเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในพิธีส่งมอบงานซ่อมและปรับปรุงอาคารเรียนของโรงเรียนเกาะหมากน้อย ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่ด้อยโอกาส เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดสภาพแวดล้อม และบรรยากาศที่ดีต่อการใช้ชีวิตของนักเรียนในโรงเรียน ณ โรงเรียนเกาะหมากน้อย ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา  โดยมีนางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ได้ให้เกียรติร่วมต้อนรับ