หลักเกณฑ์การจัดทำโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการภายใต้กรอบการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) และปี พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา โดยมีนายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ เป็นประธานในการประชุม


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6