ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๖๐


นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๖๐ งานแจงนับปี ๒๕๖๐ : ระดับสถิติจังหวัด จัดโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ โรงแรมไมด้า แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ ซึ่งวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เวลา ๙:๐๐ น. ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติให้แก่สถิติจังหวัดทั่วประเทศ


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6