ประชุมเพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการ ที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาภาคฯ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. นางสาวประไพ พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วม ประชุมเพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการ ที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาภาค ภายใต้แนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา