ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติงานโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม

 

ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบ นำบัตรประชาชนเพื่อแสดงตัวในการเข้าสอบด้วย