พี่ร้องให้น้องได้เรียน

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์  2560 เวลา 19.00น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมงานคอนเสิร์ตพี่ร้องให้น้องได้เรียนจังหวัดพังงา ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อตั้ง กองทุนพี่ร้องให้น้องได้เรียนจังหวัดพังงา ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา และนายจุมพล ทองตัน (โกไข่) ต้องการสนับสนุนด้านสุนทรียศาสตร์ ให้แก่นักเรียนในจังหวัดพังงา ณ ถ้ำรถลอด สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา โดยมีนายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในงานคอนเสิร์ต