ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์

28  กุมภาพันธ์  2560 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา และบุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ และขอบคุณ เจ้าหน้าที่โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560(งานนับจด) ที่ได้ร่วมปฏิบัติงานสำรวจโครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ณ สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

 


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6