พิธีเปิดงานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเลจังหวัดพังงา ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา17.00น. ที่บริเวณชายหาดทะเลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา นายบำรุง ปิยนามวาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดงานอนุรักษ์เต่าทะเล ประจำปี 2560 ขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 10 มีนาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังสร้างจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์เต่าทะเล ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การท่องเที่ยวส่งเสริมรายได้แก่ชุมชน  รวมท้ังตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีนางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานดังกล่าว


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6