การจัดงานวันท้องถิ่นไทยจังหวัดพังงาประจำปี2560

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา  พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานสถิติจังหวัดพังงาเข้าร่วมการจัดงานวันท้องถิ่นไทย จังหวัดพังงา ประจำปี 2560 เพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่5 (หน้าศาลากลางจังหวัดพังงา)