ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

วันที่ 28 มีนาคม  2560 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาวิจัย ศิลปกรรมวัฒนธรรม และประเพณี แห่งอันดามันจังหวัดพังงา


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6