ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการ "หนึ่งใจ...เดียวกัน"

วันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 10.00น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ประชาชน 490คน และถวายแด่พระภิกษุ 10 รูป ตามโครงการ"หนึ่งใจ...เดียวกัน" โดยนายเอกรัฐ  หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับ ดร.มนัส  โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนมูลนิธิราเคิลออฟไลฟ์ฯ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานฯ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดเหมือนประชาราม อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6