ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการ "หนึ่งใจ...เดียวกัน"

วันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 10.00น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ประชาชน 490คน และถวายแด่พระภิกษุ 10 รูป ตามโครงการ"หนึ่งใจ...เดียวกัน" โดยนายเอกรัฐ  หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับ ดร.มนัส  โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนมูลนิธิราเคิลออฟไลฟ์ฯ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานฯ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดเหมือนประชาราม อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา