ลงพื้นที่สังเกตุการณ์ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล

นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ลงพื้นที่สังเกตุการณ์ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการต่าง ๆ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2560 ของเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ณ บ้านแหลมหิน บ้านเกาะแรด ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง และ หมู่4 ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา  และร่วมประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย) ให้สำนักงานคลังจังหวัดพังงาด้วย