ลงพื้นที่สังเกตุการณ์ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล

นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ลงพื้นที่สังเกตุการณ์ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการต่าง ๆ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2560 ของเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ณ บ้านแหลมหิน บ้านเกาะแรด ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง และ หมู่4 ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา  และร่วมประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย) ให้สำนักงานคลังจังหวัดพังงาด้วย


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6