โครงการกีฬาวันข้าราชการพลเรือน "ร่วมแรงร่วมใจ สร้างสรรค์พังงา กีฬาสามัคคี 2560"

31  มีนาคม 2560 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมโครงการกีฬาวันข้าราชการพลเรือน "ร่วมแรงร่วมใจ สร้างสรรค์กีฬา กีฬาสามัคคี 2560" เพื่อส่งเสริมให้มีความสามัคคีของข้าราชการทุกฝ่าย ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา