โครงการกีฬาวันข้าราชการพลเรือน "ร่วมแรงร่วมใจ สร้างสรรค์พังงา กีฬาสามัคคี 2560"

31  มีนาคม 2560 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมโครงการกีฬาวันข้าราชการพลเรือน "ร่วมแรงร่วมใจ สร้างสรรค์กีฬา กีฬาสามัคคี 2560" เพื่อส่งเสริมให้มีความสามัคคีของข้าราชการทุกฝ่าย ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6