ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า)

วันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 07.30น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา  ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) เพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงความคิดเห็น รวมทั้งประสานการดำเนินงานอย่างไม่เป็นทางการระหว่างหน่วยงาน ณ โรงยิมส์อเนกประสงค์ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา  ตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6