ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า)

วันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 07.30น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา  ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) เพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงความคิดเห็น รวมทั้งประสานการดำเนินงานอย่างไม่เป็นทางการระหว่างหน่วยงาน ณ โรงยิมส์อเนกประสงค์ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา  ตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา