ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม

วันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 16.00น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560  ในวันที่ประชุมหอการค้าจังหวัดพังงา ให้กรรมการหอการค้า และผู้เข้าร่วมประชุม ณ กะทะทองกอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปาอำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา