ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม

วันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 16.00น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560  ในวันที่ประชุมหอการค้าจังหวัดพังงา ให้กรรมการหอการค้า และผู้เข้าร่วมประชุม ณ กะทะทองกอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปาอำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6