ประชุมคณะทำงานจัดทำจดหมายเหตุเฉพาะเรื่อง

วันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 13.00น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำจดหมายเหตุเฉพาะเรื่อง งานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดพังงา และหนังสือบันทึกประวัติศาสตร์แสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา โดยมีนายศรีพงศ์  บุตรงามดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุม


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6