ประชุมคณะทำงานจัดทำจดหมายเหตุเฉพาะเรื่อง

วันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 13.00น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำจดหมายเหตุเฉพาะเรื่อง งานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดพังงา และหนังสือบันทึกประวัติศาสตร์แสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา โดยมีนายศรีพงศ์  บุตรงามดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุม