ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้ใหญ่

วันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา นำข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคล  ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (หลังใหม่) และสรงน้ำพระพุทธรูป ณ สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา