โครงการผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่และสถานีประชาชนสัญจรจังหวัดพังงา

วันที่ 19 เมษายน 2560 นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ร่วมกิจกรรม "โครงการผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่และสถานีประชาชนสัญจร จังหวัดพังงา" โดยมีพลเอกวิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา  แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และข้าราชการ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามันจังหวัดพังงา ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา และร่วมเสวนาในกิจกรรมถ่ายทอดสดรายการ "สถานีประชาชน" ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อออกพบปะประชาชนในพื้นที่ รับทราบข้อเท็จจริง และกำหนดแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน ตลอดจนนำบริการภาครัฐและเอกชนไปให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล โดยมีนางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย