พิธีเปิดโครงการ อบจ.สัญจรเพื่อพัฒนาจังหวัดพังงาเป็นเมืองแห่งความสุข

วันที่  20  เมษายน  2560   เวลา 09.30น. นางสาวประไพ  พุกงาม สติถิจังหวัดพังงา ร่วมกิจกรรม "โครงการ อบจ.สัญจรเพื่อพัฒนาจังหวัดพังงา เป็นเมืองแห่งความสุข (ประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมระดับอำเภอในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น") ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลเกาะยาวน้อย และ โครงการเข้าค่ายอบรมเยาวชนมุสลิม ภาคฤดูร้อน ณ โรงเรียนบ้านพรุใน ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว โดยมีนายสมคิด แซ่ฮ๋อง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิด และ นายสมเกียรติ รัตนรังษีวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดพังงา  นายเศวตฉัตร สุวรรณรัตน์ ปลัดอาวุโสอำเภอเกาะยาว และ นายฐาปกรณ์ โรมินทร์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา อำเภอเกาะยาว และคณะหอการค้า เข้าร่วมกิจกรรมด้วย


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6