พิธีเปิดกิจกกรม show case "เน็ตประชารัฐ@ สตูล การพัฒนาที่ยั่งยืน"

วันที่ 22 เมษษยน 2560 เวลา 09.00น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา  ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม Show Case "เน็ตประชารัฐ @สตูล การพัฒนาที่ยั่งยืน" ภายใต้โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยมี ดร.พิเชษฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธาน ที่บ้านควนดินดำ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล