พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน"วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช"

วันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 08.00น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี2560  โดย นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีและวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมาหาราช เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา