กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(สภากาแฟ)

วันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 07.30น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภาแกแฟยามเช้า) โดยมีนายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน ซึ่งกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน ท่าด่าน ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา