กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(สภากาแฟ)

วันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 07.30น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภาแกแฟยามเช้า) โดยมีนายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน ซึ่งกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน ท่าด่าน ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6