ลงพื้นที่สังเกตุการณ์และควบคุมการปฏิบัติงาน

วันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 11.30น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา  ลงพื้นที่สังเกตุการณ์และควบคุมปฏิบัติงาน โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ ณ หมู่3 บ้านคลองบ่อแสน ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6