พิธีเปิดโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมสปาและธุรกิจบริการสุขภาพเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาสู่สากล(กิจกรรมพัฒนาสปาชุมชนบ้านโคกไครเพื่อการท่องเที่ยว

วันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 09.00น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมสปาและธุรกิจบริการสุขภาพเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาสู่สากล(กิจกรรมพัฒนาสปาชุมชนบ้านโคกไครเพื่อการท่องเที่ยว) ณ บริเวณอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบ้านโคกไคร และลงเรือไปยังหาดทรายร้อนคลองมะรุ่ย เพื่อร่วมกิจกรรมสปาโคลนร้อน ทรายร้อน น้ำร้อนเค็ม และร่วมพิธีเปิดงานบริเวณท่าเรือโคกไครและมอบอุปกรณ์ประจำศูนย์ฯ เยี่ยมชมบูธผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชน ณ บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวโคกไคร  ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยมีนายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว