พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)

วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา กล่าวรายงานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมี นายวิโรจน์  สุวรรณวงศ์ นายอำเภอตะกั่วป่า เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ศูนย์ ICT ชุมชนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา