พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)

วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา กล่าวรายงานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมี นายวิโรจน์  สุวรรณวงศ์ นายอำเภอตะกั่วป่า เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ศูนย์ ICT ชุมชนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6