กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560

วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสถานีพัฒนาป่าชายเลนที่21 จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 โครงการรักษ์ป่าชายเลน โดยการปลูกป่าชายเลน ณ หมู่6 บ้านกลาง ตำบลบางเตย อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา  โดยมีนายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา เป็นประธานพิธีเปิด