กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560

วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสถานีพัฒนาป่าชายเลนที่21 จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 โครงการรักษ์ป่าชายเลน โดยการปลูกป่าชายเลน ณ หมู่6 บ้านกลาง ตำบลบางเตย อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา  โดยมีนายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา เป็นประธานพิธีเปิด


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6