รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2563

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน

ดาวโหลดเอกสารตามไฟล์แนบด้านล่าง

Attachments:
Download this file ( งบทดลอง  พ.ค. 60_00001.pdf)งบทดลอง พ.ค. 60[ ]625 Kb
Download this file (money_00001.pdf)งบทดลอง ก.ค. 61[ ]768 Kb
Download this file (ค่าสาธารณูปโภค เดือน ก.ย. 60_00001.pdf)ค่าสาธารณูปโภค เดือน ก.ย. 60[ ]140 Kb
Download this file (งบทดลอง ก.พ.62_00001.pdf)งบทดลอง ก.พ. 62[ ]68 Kb
Download this file (งบทดลอง ก.ย. 63_00001.pdf)งบทดลอง ก.ย. 63[ ]258 Kb
Download this file (งบทดลอง กรกฎาคม 63_00001.pdf)งบทดลอง ก.ค. 63[ ]166 Kb
Download this file (งบทดลอง ธ.ค. 2560_00001.pdf)งบทดลอง ธ.ค. 60[ ]522 Kb
Download this file (งบทดลอง ธ.ค. 62_00001.pdf)งบทดลอง ธ.ค. 62[ ]164 Kb
Download this file (งบทดลอง ธ.ค._00003.pdf)งบทดลอง ธ.ค.61[ ]60 Kb
Download this file (งบทดลอง พ.ค. 61_00001.pdf)งบทดลอง พ.ค. 61[ ]682 Kb
Download this file (งบทดลอง พ.ค._00001.pdf)งบทดลอง พ.ค. 62[ ]79 Kb
Download this file (งบทดลอง พ.ย. 60_00001.pdf)งบทดลอง พ.ย. 60[ ]57 Kb
Download this file (งบทดลอง พ.ย._00001.pdf)งบทดลอง พ.ย. 61[ ]64 Kb
Download this file (งบทดลอง ม.ค. 63_00001.pdf)งบทดลอง ม.ค.63[ ]168 Kb
Download this file (งบทดลอง มิ.ย. 63_00001.pdf)งบทดลอง มิ.ย. 63[ ]179 Kb
Download this file (งบทดลอง มิ.ย.2562_00001.pdf)งบทดลอง มิ.ย. 62[ ]80 Kb
Download this file (งบทดลอง มี.ค. 61_00001.pdf)งบทดลอง มี.ค. 61[ ]78 Kb
Download this file (งบทดลอง มี.ค. 62_00001.pdf)งบทดลอง มี.ค. 62[ ]67 Kb
Download this file (งบทดลอง ส.ค. 60.pdf)งบทดลอง ส.ค. 60[ ]78 Kb
Download this file (งบทดลอง ส.ค. 62.pdf)งบทดลอง ส.ค. 62[ ]77 Kb
Download this file (งบทดลอง ส.ค.61_00001.pdf)งบทดลอง ส.ค.61[ ]102 Kb
Download this file (งบทดลอง เม.ย 62_00001.pdf)งบทดลอง เม.ย. 62[ ]88 Kb
Download this file (งบทดลอง เม.ย. 61_00001.pdf)งบทดลอง เม.ย. 61[ ]76 Kb
Download this file (งบทดลอง เม.ย.63_00001.pdf)งบทดลอง เม.ย. 63[ ]114 Kb
Download this file (งบทดลอง.pdf)งบทดลอง ต.ค.61[ ]61 Kb
Download this file (งบทดลองก.พ._00001.pdf)งบทดลอง ก.พ. 63[ ]5179 Kb
Download this file (งบทดลองก.ย. 61.pdf)งบทดลอง ก.ย. 61[ ]747 Kb
Download this file (งบทดลองก.ย.62_00001.pdf)งบทดลอง ก.ย. 62[ ]4779 Kb
Download this file (งบทดลองงวดที่ 9_00001.pdf)งบทดลอง มิ.ย. 61[ ]761 Kb
Download this file (งบทดลองต.ค.62.pdf)งบทดลอง ต.ค.62[ ]50 Kb
Download this file (งบทดลองพฤษภาคม 63.pdf)งบทดลอง พ.ค. 63[ ]180 Kb
Download this file (งบทดลองม.ค.62_00001.pdf)งบทดลอง ม.ค. 62[ ]65 Kb
Download this file (งบทดลองมี.ค.63_00001.pdf)งบทดลอง มี.ค. 63[ ]1531 Kb
Download this file (งบทดลองสิงหาคม63_00001.pdf)งบทดลอง ส.ค. 63[ ]124 Kb
Download this file (งบทดลองเดือน  กันยายน  2560_00001.pdf)งบทดลอง ก.ย. 60[ ]74 Kb
Download this file (งบทดลองเดือน  มิ.ย.60_00001.pdf)งบทดลอง มิ.ย. 60[ ]74 Kb
Download this file (งบทดลองเดือน  มี.ค.60_00001.pdf)งบทดลอง มี.ค. 60[ ]87 Kb
Download this file (งบทดลองเดือน  เม.ย..60_00001.pdf)งบทดลอง เม.ย. 60[ ]68 Kb
Download this file (งบทดลองเดือน ก.ค 62.pdf)งบทดลอง ก.ค. 62[ ]79 Kb
Download this file (งบทดลองเดือน ก.ค. 2560_00001.pdf)งบทอลอง ก.ค. 60[ ]71 Kb
Download this file (งบทดลองเดือน พ.ย.62_00001.pdf)งบทดลอง พ.ย. 62[ ]2039 Kb
Download this file (งบทดลองเบิกจ่าย ก.พ.61_00001.pdf)งบทดลอง ก.พ. 61[ ]636 Kb
Download this file (งบทดลองเบิกจ่าย ต.ค. 60_00001.pdf)งบทดลอง ต.ค. 60[ ]56 Kb
Download this file (รายงานงบทดลอง ม.ค. 61_00001.pdf)งบทดลอง ม.ค. 61[ ]68 Kb


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6