พิธีเปิดโครงการสัมมนาและโครงการฝึกอบรม

23  พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสัมมนาและโครงการฝึกอบรม " คบจ.ก้าวไกล ใส่ใจเศรษฐกิจชุมชน" ณ ห้องประชุมอันดามัน โรงแรม เดอะลีฟ ออน เดอะแซนด์ เขาหลัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา