การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ Brand Phangnga โดยการถอดรหัส 4 DNA

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ Brand Phangnga โดยการถอดรหัส 4 DNA  ณ โรงแรมเซนทิโด้ เกรซแลนด์ เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา