การจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงา ประจำปี2560

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.09น. นายคนอง  ดาวประดับ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ ร่วมพิธีสมโภชศาลหลักเมืองพังงา ประจำปี 2560 ณ บริเวณศาลหลักเมืองพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนจังหวัดพังงาและใกล้เคียงได้ร่วมงานสมโภช และสักการะศาลหลักเมือง ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพังงา โดยมีนายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานพิธี