มอบอินทผลัมเนื่องในเดือนอันประเสริฐ(รอมฎอน)ฮิจเราะห์ศักราช1438

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00น. นายเอกรัฐ หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ร่วมเป็นเกียรติมในพิธีรับมอบอินทผลัมจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อส่งมอบให้แก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด เนื่องในเดือนอันประเสริฐ(รอมฎอน)ปีฮิจเราะห์ศักราช 1438 ณ สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา