รับมอบอินทผลัมตามโครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมถือศีลอด

วันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 16.00น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา มอบหมายให้นายคนอง ดาวประดับ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ รับมอบอินทผลัมตามโครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมถือศีลอด เดือนรอมฎอน ของชาวมุสลิมในจังหวัดพังงา ฮ.ศ.1438 และร่วมพิธีปล่อยขบวนรถส่วนราชการและอำเภอ นำอินทผลัมไปมอบให้แก่พี่น้องชาวไทยมุสลิมตามมัสยิดต่าง ๆ โดยมีนายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา และสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ได้นำอินทผลัมดังกล่าวไปมอบให้พี่น้องไทยมุสลิม ที่มัสยิดอัลมุห์เสนีน หมู่9 บ้านบางกรักใน ตำบลโคกเคียน อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา