กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(สภากาแฟยามเช้า)คร้ังที่12

วันที่ 7 มิถุนายน 2560 นายคนอง  ดาวประดับ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(สภากาแฟยามเช้า) ครั้งที่ 12 เพื่อให้หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน รวมถึงสื่อมวลชน ได้พบปะพูดคุย ประสานความร่วมมือ ร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดพังงา  ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา โดยมีนายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน