กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(สภากาแฟยามเช้า)คร้ังที่12

วันที่ 7 มิถุนายน 2560 นายคนอง  ดาวประดับ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(สภากาแฟยามเช้า) ครั้งที่ 12 เพื่อให้หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน รวมถึงสื่อมวลชน ได้พบปะพูดคุย ประสานความร่วมมือ ร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดพังงา  ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา โดยมีนายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6