ประชุมสัมนาขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพังงาปี พ.ศ.2560-2564

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุมสัมมนาขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพังงา ปี พ.ศ.2560-2564  เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บรรลุตามวัตถุประสงค์ ณ โรงแรมเซนทิโด้เกรซแลนด์เขาหลักรีสอร์ทแอนด์สปา ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6